Blik gericht op Jezus

Voor(r)uit

De voorruit in een auto is vele malen groter dan de achteruitkijkspiegel, omdat wat voor je gebeurt belangrijker is dan wat achter je ligt. Vaak wordt dit vergeleken met het leven, waarbij je beter kunt letten op het hier en nu dan terugkijken in het verleden. Je hebt dit vast al eerder gehoord. In zekere zin ben ik het hier wel mee eens, maar een achteruitkijk spiegel heeft meer functies dan alleen terugkijken.

Ik heb nu een twintigtal rijlessen achter de rug en heb bemerkt dat de achteruitkijk spiegel een belangrijke taak vervult, ook al is het klein. In die spiegel zie je ook wat jou nadert en waar op de weg je je bevindt. Toch moet je er niet de hele tijd in blijven kijken, want dan weet je niet wat er in je directe omgeving gebeurt, wat toch het belangrijkste blijft.

Wat ik probeer aan te geven, is dat je op verschillende dingen kunt letten en je kunt op verschillende manieren naar dezelfde weg kijken. Belangrijk in het leven is dat je aandacht schenkt aan datgene waar Jezus je op wijst. Soms vraagt Hij van je te kijken naar wat gebeurd is, andere keren moet je van Hem letten op wat op je afkomt en meestal vraagt Hij van je te letten op de situatie waarin je je op dat moment bevindt. God vindt het belangrijk dat je bij de dag leeft en gedurende die dag wil Hij dat je je blik op Hem vestigt.

In spreuken 3 vers 5 en 6 staat: “Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.” We moeten rekening houden met God. Wat ik bijzonder vind, is dat Jezus vertelde dat Hij alleen deed wat Hij Zijn Vader zag doen.

In Kolossenzen 3 en op vele andere plaatsen staat dat we ons moeten richten op wat van boven is. We leven in de wereld maar zijn niet van deze wereld. We zijn uit de Geest geboren (Joh. 3:6) en zijn gezonden zoals Christus gezonden is (Joh. 17:18) om te vertellen wat Hij gedaan heeft. Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om redding te brengen. Wij moeten van Hem vertellen, in Hem leven (Joh. 15) en uitzien naar Hem.

Laten we vooruit gaan met onze blik gericht op Jezus!

Let je meer op nú, het verleden of de toekomst?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector