Groeien in éénheid

Wees jezelf!

Er wordt weleens gepreekt over “Groeien in Eenheid”, en ik roep je nu op om jezelf te zijn. Hoe sluit dat aan bij het thema? Als je écht jezelf bent, ben je op je best. Samen met anderen, kom je dan tot het ultieme doel, dat God heeft voor de Gemeente.

Eenheden bestaan niet uit identieke individuen, maar uit individuen die goed bij elkaar passen, die elkaars gaten vullen. Daarom is het goed te weten wat jouw sterke punten zijn, en te weten waar anderen je bij kunnen staan. Wanneer je dat ontdekt hebt, kom je in een groep tot je recht. Wanneer je je richt op datgene wat jou motiveert, is de kans op stress nu én later miniem. Ook heb je nu dan gewoon veel meer plezier in wat je doet en kun je meer van jezelf geven.

God heeft ons in onze moederschoot geweven (Psalm 139) en heeft iedereen uniek geschapen. Hij heeft jou en mij verschillende gaven gegeven. Hierdoor hebben wij elkaar nodig, hierdoor kan iedereen een eigen bijdrage leveren.

Waarom zou je een bijdrage leveren? Het Lichaam van Christus heeft je nodig!
Het oog komt niet effectief tot zijn recht als er geen handen zijn om in te springen, waar hij een probleem ziet. En omgekeerd weet een hand niet wat hij moet doen zonder de hulp van de ogen. Klinkt dit als wartaal? In 1 Korinthe 12:12-27 staat hier meer over.

Een andere reden vind je in Romeinen 12:1. “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.”

Gods rijke zegen toegewenst.

Wanneer kom jij in een groep tot je recht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector