Groeien Ontmoeten Delen

Het is belangrijk om met anderen je passie te delen in mooie tijden, maar ook je verdriet in moeilijke tijden. Een tijdje geleden maakte God me het volgende duidelijk: je kunt een goed sociaal leven vergelijken met een drievoudig snoer. Jij bent één deel hiervan. God een ander deel en mensen het derde deel.

Alléén, ben je zwak. Met mensen erbij ben je sterker. Jij en God samen zijn het beste duo, omdat je altijd op God kunt vertrouwen en je alles door Zijn kracht kunt (Filippenzen 4:13). Hij heeft echter bepaald dat je ook met mensen om moet gaan. Jij bent geschapen om hén bij te staan en zij om joú te vergezellen.

Ook contacten met ongelovigen zijn belangrijk, om zó te tonen hoe jij als christen in het leven staat. We mogen tonen, dat we Iets speciaals hebben. Stiekem zijn sommigen toch onder de indruk van onze standpunten. De wereld heeft het ook nodig, dat christenen tonen wiens erfgenamen zij zijn. Er is namelijk een enorme leegte, honger en dorst naar méér in de wereld. Kennis en bezit maken niet gelukkig. Dat beseft ieder mens, als hij even tot nadenken wordt gezet. Daarom zoeken velen een opvulling in andere gebieden, waar ze het ook niet vinden. Alleen God kan voldoening geven.

Ook als christen is het niet genoeg om alleen kennis over God te krijgen. Alleen een continue relatie met Hem, de levende God (!), kan je echt gelukkig maken. Recentelijk was mijn persoonlijke relatie met de Heer even op een laag pitje. Toen heb ik dit ondervonden.
Ik kon 1 Thessalonicenzen 5:16-19 moeilijk waarmaken. Gelukkig nu weer wel!

Gods zegen toegewenst met het delen van je passie met familie, vrienden en kennissen.

Hoe vind je het dat God heeft bepaald dat je ook met anderen om moet gaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector