Nader tot God

634

Zeshonderd vier en dertig. Waar slaat dat nou weer op? Wat is dat? Het is een paginanummer, die God me op het hart gaf. In de standaard NBV huisBijbel beland je dan bij het verhaal van Ester, die de koning, haar man, vraagt bij haar te komen eten. Hij aanvaard het verzoek.

De dag dat ik deze passage opzocht, had ik besloten te bidden voor een goede kennis van me. Als ik alle details zou vertellen, zou je zien dat het verhaal geweldig aansloot bij de situatie van dat moment. Dat was dus zeer bijzonder. Even bijzonder was, dat in die (nieuwe) Bijbel die ik opensloeg, precies bij die pagina de boekenlegger-lint was.

Wonderlijk was het! Een echt avontuur. Ik heb wel vaker iets dergelijks meegemaakt, maar het is alijd fijn en bemoedigend nieuwe dingen met God te beleven. Samen ga je op stap en keer op keer geeft God nieuw voedsel voor onderweg.

Eerst was ik van plan de bijzondere details van dit avontuur met jullie te delen, zodat jullie even verbaasd als mij zouden kunnen zijn. Bij nader inzien wil ik het kort hebben over de geestelijke les, die ik geleerd heb, door deze passage in Ester; terwijl ik gewoonlijk niet iemand ben die de Bijbelse verhalen zonodig praktisch en hedendaags wil maken.

Ik geloof en weet dat God tegen al Zijn kinderen zegt: “Kom met je ver- langens, met je gebeden.” Zegt Jezus niet: “Vraag en er zal je gegeven worden…” wat o.a. staat in Mattheüs 7:7? Ik heb nog vele gebeden die niet (op mijn manier) verhoord zijn, maar ik heb van God nog nooit een steen gekregen wanneer ik brood nodig had.

Ester had durf nodig om bij de koning te komen, want hij had “alle” macht. Ondanks zijn positie, ontving hij haar. Als kind van God, de Allerhoogste, de Almachtige horen we wel ontzag voor Hem te hebben. Wij worden echter ook door God ontvangen wanneer we voor Zijn troon komen, want Hij houdt van ons. God houdt van ons!

Durf jij God te benaderen?

Eén gedachte over “Nader tot God”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector