Nieuw beginnen

In de Bijbel zijn een heel aantal mooie stukjes over “nieuw beginnen”. Hoewel het leuk is deze te kennen is het vooral belangrijk dat we leven als nieuwe scheppingen.

Één van de bekendste stukjes over de ‘wedergeboorte’, vind je in Johannes 3. Nikodemus, een Schriftgeleerde, komt bij Jezus en tijdens hun gesprek komt deze kwestie aan de orde. Jezus legt uit, dat je door het werk van de Heilige Geest geestelijk opnieuw geboren wordt.

Een tekst uit het Oude Testament, die uitlegt wat er dan gebeurt, vind je in Ezechiël 36:26. Daar staat “Ik [God] zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.” Hier wordt duidelijk gemaakt dat God een grote verandering teweeg brengt. Ons verdorven hart, wordt omgewisseld met een puur hart wanneer we voor God kiezen. Hier komen goede vruchten uit voort en deze is niet meer zondig. Dan kun je leven in vrijheid en groeien in volwassenheid.

Geregeld moet je nog wel jezelf en Satan er aan herinneren dat je oude bestaan gekruisigd is met Christus, want hij zal je blijven beschuldigen en vertellen dat je slecht bent. Hij wil niet dat we beseffen dat we dankzij Jezus, Gods zonen en dochters zijn geworden, die macht hebben. Deze twee waarheden zul je vinden in Efeze hoofdstuk 1 vers 5 en vers 19. Beetje bij beetje zullen we dit jaar hopelijk groeien en onze geestelijke autoriteit innemen.

God heeft ons, mens, vanaf het begin de autoriteit en de opdracht gegeven om de schepping te beheren. Gods bedoeling was en is, dat de schepping volmaakt zou en zal zijn. Hij maakte ons naar Zijn beeld. Is dat niet geweldig!?!

We worden opnieuw geboren, zoals we bedoeld zijn. Als we dit beseffen, wordt het groeiproces een fijne tijd, want dan weet je dat God mooie plannen heeft. Zelf kunnen we echter niet groeien. Dat kan alleen met de hulp van de Heilige Geest, die ons onderwijst (Johannes 16:13), en indien we ons voeden met het Woord van God.

Het nieuwe begin is een goed begin!

Ik wens een ieder veel zegen en bid dat we meer en meer op Jezus mogen lijken, zodat God verheerlijkt wordt. Hem komt toe alle glorie en eer, ten alle tijde. Dit proclameren is trouwens een belangrijk principe tijdens ons groeiproces. Met Habakuk zeg ik:

Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining

– toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.

Hoe de beginsituatie er ook uitziet, met God zit je altijd goed!

God maakte ons in Zijn beeld. Is dat niet geweldig!?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector