Verbonden

Als christen, hebben we een verbond gesloten met God. We zijn volgelingen van Jezus Christus en dankzij Hem zijn onze zonden vergeven. We zijn geen slaven meer van de zonde, maar mogen God dienen en Hij vraagt ook onze gehoorzaamheid.

Daarnaast wil God echter een relatie met ons. Hij wil met ons verbonden zijn!!! Om God gehoorzaam te zijn, te weten wat Hij wil en tot Zijn eer te leven moeten we altijd met Jezus verbonden zijn. Hij is de Wijnstok, zoals dat in Johannes 15 beschreven staat. Deze tekst ben ik de afgelopen maand meerdere malen tegengekomen en van verschillende bronnen heb ik er weer diepere inzichten over gekregen.

Wij worden ranken genoemd. Wij mogen vrucht dragen. We kunnen het zelf niet produceren. De Wijnstok zorgt voor de voedingstoffen die nodig zijn om vruchten te krijgen. We moeten er echter wel zelf voor zorgen dat we goed verbonden zijn met de Wijnstok. Als er iets is, dat de toevoer van ‘sappen’ belemmert, moet je dit aanpakken. Je kunt ook altijd God de Vader, de Wijnbouwer, vragen je opnieuw goed te enten aan de Wijnstok indien er een ‘breuk’ is.

Gehoorzaamheid aan God houdt in dat je paraat bent voor Hem. Hij wil je vertellen waar en wanneer Hij je in wil zetten. Ik gebruik mijn kraan niet elke minuut van de dag, maar als ik water nodig heb, verlang ik wel dat het werkt. Onze bereidheid God te dienen is het allerbelangrijkst. Het moet natuurlijk wel leiden tot actie, maar ik geloof dat dit een automatisch gevolg is voor degene die oprecht wil gaan in gehoorzaamheid. God wordt verheerlijkt door de vruchten die we dragen. Hij zorgt voor de vruchten, maar zoekt wel ranken om ze aan te laten hangen. Is dit niet geweldig!

In Gods handen, ben je 100% bruikbaar. Hij weet het beste uit je te halen en wil dat je talenten tot hun recht komen. Jezus zond ons, om de mensen tot Zijn discipelen te maken, ze te dopen, ze te onderwijzen, duivelse geesten uit te drijven in Zijn naam en zieken de handen op te leggen opdat ze door God genezen. Overdrijf ik?

Zie Marcus 16! Als we uitstappen zullen we wonderen meemaken, maar we moeten bovenal blij zijn, dat onze naam in het ‘Boek des Levens’ staat! Onze eerste prioriteit is onze persoonlijke relatie met God. Om Hem draait alles en Hem komt toe alle eer en glorie.

Voel jij je 100% bruikbaar in Gods handen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector