Onder Gods hoede

We groeien continu!
Dat is gewoon zo. Maar hoe?
Gaan we meer en meer lijken op Jezus?
Of laten we ons leiden door onze vreselijke vleselijke wil? We oogsten wat we zaaien.

Ik wil me in dit stuk op het positieve richten. Ik ga ervan uit dat je meer wilt lijken op je Heer, aan wie je toebehoort.

Wat ik zo mooi vind, is dat we ook in Christus zijn. Hier ga ik straks verder op in.

Eerst wil ik een bijbelstukje met jullie delen, wat je waarschijnlijk niet vaak bent tegengekomen. Het staat in Ezechiël 34, vanaf vers 11.

11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.

God is onze herder. Dat ervaart David ook, wanneer hij Psalm 23 schrijft. God biedt ons eten aan. Indien we kiezen dat te eten, hebben we goed voedsel gekozen.

God geeft ons wel de vrijheid om onze eigen gang te gaan. We kunnen ons als het ‘verloren schaapje’ gedragen. Wat fijn is om te weten, is dat wanneer we éénmaal voor God als herder gekozen hebben, Hij ons in zo’n situatie zeker op komt zoeken. Hij laat ons niet in de steek.

Psalm 89 speelt hier op in.

Ook in het Nieuwe Testament beschouwt Jezus Zichzelf als de Goede Herder. Een mooi stukje vind je in Johannes 10 vers 4: “Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.”
Ken je Jezus’ stem? Versta je Zijn stem? Luister je naar Zijn stem? Hij wil een ieder persoonlijk leiden. Dat wil Hij middels Zijn gesproken woord doen.

Hoe kun je Zijn stem leren verstaan. Meest waarschijnlijk door stil te zijn en te luisteren. Wanneer je tot God nadert, zal Hij tot jou naderen en dan laat Hij van Zich horen. Dat kan op veel manieren, maar vaak is dat in de stilte, net zoals bij Elia op de berg Horeb.

Groei!
Dan denk ik ook aan planten en bomen. Ik heb wat met Bijbelse bomen. Vooral Psalm 1 spreekt me erg aan. We zijn als bomen geplant aan waterstromen. En het mooie is, dat als je naar Psalm 92:14 kijkt en je beschouwt dat je óók in het huis van God geplant bent, je erop kunt vertrouwen dat je ‘fris en fruitig’ blijft.

Maar hoe kun je nou en aan waterstromen zijn en in het huis van God zijn? Dat is nou waar het uitmaakt dat we in God zijn. Als we in God zijn, kunnen we in Zijn huis zijn en op alle andere plekken.

Dan kunnen we ook in diepe duisternis zijn en toch veilig zijn. Ik hoop dat je wat aan dit stukje hebt.

Wees geborgen in God!

Ken je Jezus’ stem? Versta je Zijn stem? Luister je naar Zijn stem?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector