Staan… in de kracht van de Heer

Op eigen benen staan is niet altijd even makkelijk. Je moet er vooral eerst even aan wennen. Ook in geestelijk opzicht is het niet altijd simpel. Er komt een tijd, dat je geacht wordt je eigen mening te hebben. Die kan dan gelijk zijn aan die van een ander, maar jou wordt dan wel gevraagd die mening te verdedigen/verantwoorden.

Mensen buiten de kerkmuren zullen geregeld versteld staan van de normen van een christen die naar zijn geloof handelt en wandelt. Vaak zijn juist degenen die hun kop boven het malieveld uit durven steken degenen die aangesproken worden. Dit is vaak met verbazing, onbegrip maar ook wel met respect.

Het fijne is dat we ons leven nooit alléén hoeven te leiden. God wil ons helpen. Hopelijk leid je niet alleen een leven, die tot Gods eer is, maar ook een leven met God. Met Hem kun je alles aan. Dit staat ook in Filippenzen 4:13 “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Moeites zullen ons niet bespaard blijven, maar we mogen ervan verzekerd zijn dat Hij dan met ons is.

“De vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht” Nehemia 8:10b
Wat mooi is, is dat we blij mogen zijn door God. Indien we door God geleid worden, hoeven we ons niet ongerust te maken. We hoeven niet gebukt te gaan onder problemen. Van deze last verlost zijn, geeft ook vreugde. In de bergrede (oa. Mattheüs 6) geeft Jezus aan, dat we ons geen zorgen hoeven te maken. We mogen op God vertrouwen.

Het is ook fijn te weten dat degenen die hun kracht bij de Heer zoeken, gezegend worden. Hun harten zijn op God gericht.

Ik dacht gisteren aan Psalm 37:4 “Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.” en kwam tot een nieuwe gedachte. Vaak zijn we geneigd veel aandacht te schenken aan wat we verlangen. Zolang we dat niet hebben, vragen we ons af of we het ooit zullen krijgen, wat we moeten doen om het te krijgen,…

Vreemd genoeg, bedacht ik me, wordt het een soort afgod. Je besteed daar op een gegeven moment misschien meer aandacht aan dan aan God. Als je besluit je geluk bij de Heer te zoeken, dan maakt datgene op een gegeven moment niet meer zoveel uit. Wanneer God het je dan geeft, ga je er goed mee om. Uiteraard ben je dan ook blij. Je beseft dat God je gebed heeft verhoord en bent Hem daar dan dankbaar voor. Je vertrouwen in Hem wordt gesterkt en dit geeft weer kracht.

Ik heb vrij vaak dezelfde woorden herhaald. Ik hoop echter dat je merkt dat het allemaal net een andere insteek heeft. Er zijn vele Bijbelverzen die hier over gaan, elk met een eigen benadering. De Psalmen zijn er vol mee.
Ik vind het fijn te weten dat God ons geluk voor ogen heeft. We worden opgeroepen vreugdevol te zijn (Filippenzen 4:4, 1 Thess 5:16). Een vreugdevol hart is gezond voor het lichaam. Dit kan ook in moeilijke tijden. God loven zorgt voor vreugde. Vertrouwen op Hem zorgt voor rust.

Ik hoop dat je in Gods kracht op eigen benen zult staan.

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Wanneer merk jij dat je kracht uit God is?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector